بسم االه  ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ اكسل - محاسبه سن با استفاده از تابع if و Days360

برای اینکه بتوانیم سن افراد را محاسبه کنیم باید مثلا a1 تاریخ جاری را بنویسیم و در خانه a2 تاریخ تولد را بنوسیم و در خانه a3 فرمول

=if(a2="";"";days360(a2;a1)/360)

را تایپ می کنیم سن فرد بدست می آید

نوشته شده توسط حسين حسين پور در ساعت 13:10 | لینک  |